employer_branding

Budowanie marki pracodawcy obejmuje różne obszary działań, których wspólnym mianownikiem jest dążenie do stworzenia wizerunku firmy dobrze postrzeganej przez pracowników – zarówno tych aktualnych, jak i potencjalnych. Stąd prosty podział employer brandingu na wewnętrzny i zewnętrzny, który różnicuje nie tylko metody i narzędzia komunikowania, lecz także cele pośrednie mające finalnie prowadzić do postrzegania organizacji jako pracodawcy z wyboru.

Komunikacja wewnętrzna w organizacji

Istotą działań komunikacyjnych skierowanych do wewnątrz firmy jest stworzenie odpowiedniego środowiska pracy, w tym sprzyjającej atmosfery, poczucia bezpieczeństwa i stabilności oraz możliwości rozwoju. Właściwe relacje między pracodawcą a pracownikami to jeden z kluczy do sukcesu i warunek prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przekładają się one na lojalność zatrudnionych oraz ich motywację do pracy, zwiększają wydajność całego zespołu i tym samym dobrze wpływają na wyniki firmy. Właściwa komunikacja wewnętrzna pozwala również na integrację pracowników oraz zwiększenie poczucia przywiązania do firmy i ludzi ją tworzących.

Jako agencja skupiająca się na różnych aspektach budowania marki projektujemy kampanie komunikacyjne, których grupą docelową są pracownicy. Dostosowujemy nasze pomysły do precyzyjnie określonych celów, jakie ma osiągnąć dana kampania. Dzięki przemyślanym narzędziom i zróżnicowanym formom komunikowania zwracamy uwagę pracowników na ważne dla zarządu problemy i zagadnienia, informujemy o bieżących wydarzeniach oraz uświadamiamy w zakresie kluczowych kwestii związanych z firmą i marką, w tym także o wszelkich zmianach, jakie zachodzą w organizacji – takich jak np. rebranding.

Prowadzimy m.in. kampanie BHP, antykryzysowe lub kryzysowe oraz związane ze specyfiką działalności konkretnej firmy, a także doradzamy w sprawach programów rozwojowych, profitów pracowniczych, eventów czy szkoleń. Nasza komunikacja wewnętrzna pozwala dotrzeć do pracowników każdego szczebla, kreując pożądany wizerunek ich pracodawcy. Jest spójna i skuteczna niezależnie od problemu, jakiego dotyczy.

Wśród narzędzi, z jakich korzystamy w ramach komunikowania wewnętrznego, znajdują się:

 • materiały graficzne (plakaty, ulotki),
 • prezentacje multimedialne,
 • wideo i fotografia,
 • hasła promocyjne,
 • eventy firmowe i konkursy,
 • gazetki pracownicze i biuletyny,
 • profile wewnętrzne w social mediach.

Wizerunek pracodawcy na zewnątrz

Zewnętrzny employer branding jest skierowany do pracowników potencjalnych i ma na celu stworzenie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy, a poprzez to pozyskanie jak największej liczby wartościowych kandydatów. Firmy najczęściej promują się w serwisach ogłoszeniowych, uczestniczą w targach pracy lub podejmują współpracę z uczelniami wyższymi – organizują tam spotkania, warsztaty i inne wydarzenia mające zachęcić zdolnych studentów do podjęcia stażu, a w przyszłości również pracy w firmie.

Nasze doświadczenie w działaniach komunikacyjnych pozwala nam wspierać klienta na każdym etapie jego employer brandingu. Począwszy od jasnego sformułowania misji i wizji firmy oraz jej grup docelowych i konkurencji, przechodzimy do zdiagnozowania wszelkich problemów komunikacyjnych, a następnie podejmujemy kroki w celu ich usunięcia. Na kolejnych etapach odpowiednio:

 • określamy insight pracowniczy, czyli główne powody, dla których potencjalni kandydaci mogliby wybrać właśnie tę firmę;
 • formułujemy przejrzysty, kontekstowy i skupiony na wyróżnikach firmy komunikat (tzw. main message kampanii), który posłuży za bazę naszych działań;
 • przygotowujemy trafne, angażujące i proste (ale nie banalne) hasło kampanii, które przykuje uwagę odbiorców;
 • ustalamy zasób kanałów, narzędzi i form komunikacji employer brandingowej w oparciu o poczynione wcześniej analizy i obserwacje dotyczące zarówno samej organizacji, jak i jej otoczenia zewnętrznego.
 • przystępujemy do stworzenia konkretnych materiałów (tekstów, grafik, wideo itp.), które następnie wykorzystujemy w poszczególnych działaniach komunikacyjnych.

Wśród narzędzi, z jakich korzystamy na potrzeby komunikacji zewnętrznej, znajdują się:

 • materiały graficzne (bilbordy, broszury),
 • teksty prasowe i internetowe (ogłoszenia, artykuły eksperckie),
 • wideo i fotografia wizerunkowa,
 • hasła promocyjne,
 • eventy rekrutacyjne i targi pracy,
 • gadżety firmowe,
 • reklama internetowa i profile w social mediach.

Zewnętrzne działania employer brandingowe, jakie podejmujemy w ramach naszych kampanii, pozwalają zaprezentować firmę jako eksperta w branży i atrakcyjnego gracza na rynku pracy. W ciekawy i przekonujący sposób ukazują warunki zatrudnienia, wzbudzają w odbiorcach zainteresowanie marką (poprzez wpływanie na ich ambicje) oraz umożliwiają skuteczne dotarcie do potencjalnych wartościowych kandydatów na wybrane stanowiska.

 

Wśród narzędzi, którymi się posługujemy, znajdują się:    

 • materiały graficzne (broszury i ulotki)

 • prezentacje multimedialne

 • wideo i fotografia

 • hasła promocyjne

 • eventy firmowe i konkursy

 • gazetki pracownicze i biuletyny

 • profile wewnętrzne w social mediach

 

Interesują nas zarówno duże, złożone projekty, jak i pojedyncze zlecenia. Niezależnie od rodzaju wyzwania:

Napędzamy pozytywny i jakościowy przekaz wewnątrz i na zewnątrz firmy. Potrzebujesz fachowego wsparcia?

Zapraszamy do kontaktu!

 

znajdź_nas