komunikacja_wewnętrzna

Działania komunikacyjne skierowane do wewnątrz firmy są równie ważne co dbanie o wizerunek na zewnątrz. Właściwe relacje między pracodawcą a pracownikami to jeden z kluczy do sukcesu i warunek prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przekładają się one na lojalność zatrudnionych oraz ich motywację do pracy, zwiększając tym samym wydajność całego zespołu i wpływając na wyniki firmy. Właściwa komunikacja wewnętrzna pozwala również na integrację pracowników oraz zwiększenie poczucia przywiązania do firmy i ludzi ją tworzących.

Projektujemy kampanie komunikacyjne, których grupą docelową są pracownicy. Dostosowujemy nasze pomysły do precyzyjnie określonych celów, jakie ma osiągnąć dana kampania. Dzięki przemyślanym narzędziom i zróżnicowanym formom komunikowania zwracamy uwagę pracowników na ważne dla zarządu problemy i zagadnienia, informujemy o bieżących wydarzeniach oraz uświadamiamy w zakresie kluczowych kwestii związanych z firmą i marką, w tym także o wszelkich zmianach, jakie zachodzą w organizacji – takich jak np. rebranding.

Prowadzimy m.in. kampanie BHP, antykryzysowe lub kryzysowe oraz związane ze specyfiką działalności konkretnej firmy. Kreujemy pożądany wizerunek pracodawcy, docierając do pracowników każdego szczebla. Nasza komunikacja wewnętrzna jest spójna i skuteczna niezależnie od problemu, jakiego dotyczy.

Wśród narzędzi, którymi się posługujemy, znajdują się:

  • materiały graficzne (broszury i ulotki)

  • prezentacje multimedialne

  • wideo i fotografia

  • hasła promocyjne

  • eventy firmowe i konkursy

  • gazetki pracownicze i biuletyny

  • profile wewnętrzne w social mediach

employer_branding

Interesują nas zarówno duże, złożone projekty, jak i pojedyncze działania. Niezależnie od rodzaju wyzwania:

Napędzamy pozytywny i jakościowy przekaz wewnątrz firmy. Potrzebujesz fachowego wsparcia? Zapraszamy do kontaktu!

znajdź_nas